Pierwszy na Ukrainie konkurs robotyki w branży rolniczej

2021-2022

Celem tego projektu jest przyciągnięcie młodych pracowników do sektora rolniczego

Nasza organizacja publiczna, wraz z Narodowym Centrum Ekologiczno-Przyrodniczym i Ministerstwem Edukacji Ukrainy, postanowiła stworzyć pierwszy konkurs robotyki w branży rolniczej na Ukrainie.

Dyrektor Zarządzający Agritecture (USA) Henry Gordon-Smith powiedział: „Musimy sprawić, by rolnictwo stało się modne, a do tego konieczna jest zmiana mentalności młodych ludzi, usprawnienie systemu edukacji i wprowadzenie do agrobiznesu takich technologii jak robotyka i sztuczna inteligencja”