Nowy profesjonalny standard

2021-2022

Zapraszamy wszystkich z biznesu przemysłowego i instytucji edukacyjnych do przyłączenia się do grupy roboczej

Nasza organizacja publiczna złożyła wniosek do Instytutu Badawczego Pracy i Zatrudnienia Ludności Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy o opracowanie standardu zawodowego 8172 – „Operator robotów przemysłowych”.